Wejścia pojedyncze Fitness, Cycling Karnety OPEN
1 wejście 15 PLN 30 Dni - Siłownia + cardio 100 PLN
4 wejścia 50 PLN 30 Dni - Siłownia + fitness + cardio + cycling 150 PLN
8 wejść 85 PLN 1 Dzień - Siłownia + fitness + cardio + cycling 30   PLN
12 wejść 110 PLN    

 

Wejścia pojedyncze Siłownia  
1 wejście                     15 PLN
4 wejścia 45 PLN
8 wejść 75 PLN
12 wejść

90 PLN

Karnet OPEN na siłownię 3 m-ce 255 PLN
Karnet OPEN na siłownię 6 m-ce 470 PLN
Karnet OPEN na siłownię 12 m-ce 840 PLN

 

TRENINGI PERSONALNE
1 godzina                                                                                                                                                  50 PLN
konsultacja treningowa, kwestionariusz i założenie teczki 50 PLN
wybór i zakup suplementów skorelowanych z dietą 30 PLN + koszt towaru
?>